αγία δικαιοσύνη

Continue reading “αγία δικαιοσύνη”

Advertisements

Η πλάνη του καλού και του κακού

Είμαστε πραγματικά έτοιμοι να αμφισβητήσουμε την θέση που έχουμε πάρει απέναντι σε μια γενική πραγματικότητα ή την απεικόνιση της,νομος της αγορας Continue reading “Η πλάνη του καλού και του κακού”